Viktig informasjon vedrørende  nummeropplysningstjenester


Hvordan har jeg blitt berørt?
Ditt mobilnummer har i kort tid vært oppført hos nummeropplysningstjenester

Har dere rettet feilen som førte til dette?
Ja! Feilen ble raskt rettet fra vår side ved at vi sendte oppdaterte lister til nummeropplysningstjenestene hvor vi ba de fjerne de kundene som var reservert. Samtlige nummeropplysningstjener har bekreftet at alle berørte nummer er slettet

Hva gjør MyCall for å sikre at dette ikke skjer igjen?
MyCall har gjennomgått rutiner og har implementert faste kvalitetssjekker for at dette ikke gjentar seg, og for at kunder ikke skal oppleve risiko for misbruk av personopplysninger.

Hvorfor finner jeg fortsatt mitt mobilnummer ute hos nummeropplysningstjenester?
Dersom dine opplysninger er fortsatt tilgjengelige hos nummeropplysningstjenester skyldes dette at disse tjenestene også benytter andre kilder enn teleoperatørene, som f.eks. flytteportalen.no og registrering direkte på mine sider på 1881.no.

Vennligst kontakt den aktuelle nummeropplysningstjeneste dersom du ønsker å bli slettet fra deres katalog/register.
www.1880.no - 22 74 92 80
www.gulesider.no - 22 74 92 80
www.1881.no - 22 55 10 20
www.enevo.no - 901 46 034
www.datafactory.no - 901 61 310
www.gulindex.no