Kundeforhold

Angrerett og reklamasjon

Angrerett

Forutsatt at Tjenesten er solgt utenfor fast forretningssted, herunder ved aktivt telefonsalg eller via Internett, kan Kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager regnet fra angrerettsskjema er mottatt. Angrerettsskjema blir sendt sammen med Kundens bestilling.

 

Reklamasjon

Eventuelle klager skal rettes til MyCall Kundesenter via ett av følgende kontaktpunkt: tlf 06160, chat, kontaktskjema eller e-post til kundeservice@mycall.no.

 

Brukerklagenemnda

Brukerklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som skal sikre en god behandling av tvister mellom brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Se www.brukerklagenemnda.no for nærmere informasjon. Brukerklagenemnda kan også kontaktes på telefon 22 13 32 20.

Europeisk klageportal

EUs klageportal ODR kan også anvendes ved klage på varer/tjenester kjøpt på nettet. Dette er særlig relevant dersom forbruker er bosatt i et annet EU/EØS land. Se https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skal du klage via EUs klageportal, så må du fylle inn denne e-postadressen i klageskjemaet: kundeservice@mycall.no.