Kundeforhold

Bytte eier av mobilnummer

Dersom du ønsker å skifte eier, må du fylle ut eierskifteskjema og sende det til kundeservice@mycall.no.