Innstillinger for MMS og mobildata

For Android mobiltelefoner

Mobildata-innstillinger

1. Gå inn på Innstillinger → Trådløst & Nettverk → Mobile nettverk.
Merk at denne veiledningen kan variere noe for finne frem til mobilnettverk

2. Sett en hake ved Dataroaming/Datatrafikk/Mobildata for å gi telefonen tillatelse til å bruke mobildata.
Velg OK dersom du får en advarsel når du aktiverer dataroaming/datatrafikk/mobildata.

3. Velg "Navn på aksesspunkt" trykk Meny og velg Gjenopprett til standard

4. Trykk igjen Meny → Nytt APN og fyll inn følgende info:

Navn: MyCall Internet
APN-navn: internet
Mellomtjener:
Port:
Brukernavn:
Passord:
Tjener:
MMSC:
MCC: 242
MNC: 05
Godkjenning:
APN Type: default,supl

 

5. Trykk Meny → Lagre. I APN-oversikten skal du nå ha fått et nytt tilgangspunkt som heter "MyCall Internet"

MMS-innstillinger

6. Trykk igjen Meny → Nytt APN og fyll inn følgende info:

Navn: MyCall MMS
APN-navn: mms
Mellomtjener:
Port:
Brukernavn:
Passord:
Tjener:
MMSC: http://mms.nwn.no
MMS Mellomtjener: 188.149.250.10
MMS port: 80
MCC: 242
MNC: 05
Godkjenning: PAP
Type APN: mms

7. Trykk Meny → Lagre. I APN-oversikten skal du nå ha fått enda et tilgangspunkt som heter "MyCall MMS".

8. Trykk Hjem → Meldinger → Meny → Innstillinger

9. Under Innstillinger for multimediemeldinger (MMS) sett en hake i feltene Autohent og Roaming autohent.

10. Start telefonen på nytt for at innstillingene skal tre i kraft.

11. Ferdig! Telefonen din er nå klar for å bruke mobildata og å sende MMS. 

Du kan også laste ned automatisk oppsett på nettet