Innstillinger for MMS og mobildata

For iPhone og iPad iOS 8

Innstillinger for Mobildata

1. Gå til Innstillinger → Mobilnett → Mobildatanettverk → Nullstill innstillinger. Start deretter telefonen på nytt.

2. Før du legger inn innstillingene må du slå av Wifi:
Gå inn på Innstillinger → Wifi → Slå av

3. Gå inn på Innstillinger → Mobilnett

4. Aktiver Mobildata og Dataroaming, som vist nedenfor.

5. Trykk på Mobildatanettverk og legg inn følgende innstillinger.

Innstillinger for mobildata
APN: internet
Brukernavn:
Passord:

Internett-deling
APN: internet
Brukernavn: 
Passord:

6. Slå enheten av og på for at endringene skal tre i kraft. Den er nå klar til å bruke mobildata.

Innstillinger for MMS

MMS er automatisk satt opp på iPhone med iOS 8 installert, men husk at MMS må være aktivert under Innstillinger → Meldinger.

For å motta automatisk oppsett på nytt:
velg Innstillinger → Generelt → Om

Du kan også laste ned automatisk oppsett på nettet