Personvern, cookies og vilkår

Personvern

MyCalls behandling av personopplysninger

MyCall tilbyr telekommunikasjonstjenester, herunder mobiltelefoni (kontant og abonnement).

For sin virksomhet behandler MyCall personopplysninger om kundene, herunder bl.a. opplysninger om navn, telefonnummer, adresse, personnummer, abonnement, trafikkdata, samt annen informasjon som er nødvendig for å gjennomføre leveransen av tjenestene. Personopplysningene vil i hovedsak mottas direkte fra kunden.

Formålet med MyCalls behandling av personopplysninger er å oppfylle avtaleforholdet med kunden, herunder gjennomføre leveranse av tjenestene, foreta fakturering og yte kunden best mulig service. Personopplysningene om kunden vil bare bli behandlet så lenge og i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle slike formål. MyCall vil også bruke opplysningene som grunnlag for å distribuere informasjon til kunden om MyCalls tjenester og nødvendig informasjon relatert til kundens avtaleforhold. MyCall kan også sende slik informasjon via elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringslovens §2 b.

I forbindelse med tegning av etterbetalt abonnement for mobiltelefon eller bredbåndstelefoni, foretar MyCall også en kredittvurdering av kunden og henter i denne forbindelse inn kredittopplysninger fra kredittopplysningsselskaper. Kredittopplysningene benyttes kun i forbindelse med tegning av abonnementet og lagres ikke av MyCall.

MyCall benytter databehandlere, samarbeidspartnere og leverandører for å kunne tilby kundene telekommunikasjonstjenestene. I den utstrekning det er nødvendig for oppfyllelse av avtalen med kunden, vil slike tredjepersoner ha tilgang til kundenes personopplysninger. Dersom MyCall overlater behandlingen av personopplysninger til tredjepersoner, skjer dette i henhold til egen avtale med disse som sikrer ivaretakelse av kundens personvern. Utlevering av personopplysninger vil også skje dersom dette er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving (inkasso) og regnskapsbehandling.

MyCall er etter ekomloven forpliktet til å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon, herunder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter. Utlevering av slike opplysninger vil kun skje til databehandlere som har et saklig behov for dette for å behandle personopplysninger på MyCalls vegne og under pålegg om taushetsplikt. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger i de tilfeller hvor dette er hjemlet i lov.

Alle teleoperatører er pålagt ved lov å oppgi kunders navn, adresse og telefonnummer til katalog- og nummeropplysningsvirksomheter, med mindre kunden har reservert seg mot slik utlevering. Dersom kunden ønsker å reservere seg mot dette, må kundeservice kontaktes.

Kunden har anledning til å kreve innsyn i de personopplysningene MyCall har registrert og hva slags behandling disse undergis. Dersom opplysningene som er registrert om kunden er uriktige eller ufullstendige, kan kunden korrigere dette via "Min side" på Internett. Videre kan kunden kreve å få uriktige eller ufullstendige opplysninger rettet, supplert eller slettet gjennom å kontakte MyCalls kundeservice.

MyCall sletter personopplysninger når behovet for behandlingen ikke lenger er til stede og i henhold til krav som følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Dersom en faktura ikke er blitt betalt, eller det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan MyCall oppbevare trafikkdata inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort. Når faktura er gjort opp, kan MyCall lagre totalbeløpet i tillegg til navn og adresse på kunden.

MyCall er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som her er nevnt. MyCall har forretningsadresse i Sandakerveien 140, 0484 Oslo.

Det er frivillig å gi samtykke til MyCalls behandling av personopplysninger, og kunden kan til enhver tid trekke samtykket tilbake. Slikt tilbakekall vil imidlertid kunne føre til at MyCall ikke lenger vil være i stand til å levere de avtalte tjenester og produkter til kunden og kan således medføre at kundeforholdet opphører.