Sletting av personopplysninger

Send en forespørsel om sletting

Mycall sletter personopplysninger etter fastsatte frister, avhengig av blant annet om du er aktiv kunde og hva slags opplysninger det er snakk om. Du har også rett til å be om sletting av opplysninger hvor ikke videre lagring er strengt nødvendig eller lovpålagt.

Du må identifisere deg før du registrerer en sletteforespørsel – dette forhindrer at uvedkommende får "tuklet" med dine kundeopplysninger.