Back to Stories

Ang batang kalye na may gintong puso

Ang Filipinong si Cechell Altea Oftedal ay lumaki sa mga kalye ng Maynila at batid niya kung gaano kahirap ang buhay. Ngayon ay nais niyang makatulong sa ibang mga nangangailangan.

"Noong ako ay bata pa, akala ko ay normal lang na mamalimos at maghanap ng pagkain sa basurahan," ang wika ni Cechell.

Isinilang siya sa mundo sa ilalim ng napakahirap na mga kalagayan at hindi nagkaroon ng tahanan. Kinailangang magpunta ng kanyang ina sa Hong Kong upang magtrabaho doon bilang katulong noong si Cechell ay 8 buwang gulang pa lamang. Nanatili si Cechell sa Pilipinas kasama ang kanyang ama na wala ring trabaho bilang isang manginginom at adik sa droga, at hindi kayang mag-alaga ng isang batang babae. Tumira sila sa mga silungan na gawa sa karton at plastik, at ang kanyang ama ay madalas wala dahil sa kanyang sariling mga problema.

- Maraming pagtatalo at pag-aaway sa pagitan ng mga adulto, ngunit natutunan ko na huwag masyadong matakot dito — Pinakikibagayan ko lang ang lahat ng ito.

"Ako ay masayahin at masiglang bata, at hindi inisip nang labis ang tungkol sa kung gaano kami kahirap. Nakipaglaro ako sa ibang mahihirap na bata. Nagtakbuhan kami sa mga kalsada at gumawa ng maliliit na trabaho tulad ng pagbebenta ng mga sigarilyo at murang tsinelas at sandalyas - at nanlimos kami ng pera at naghanap ng mga pagkain na itinatapon ng mga tao sa basurahan.

"Napakasaya namin kapag nakakita kami ng kaunting pagkain, at kinakain at pagkatapos ay nagpapatuloy sa paglalaro. Ang mga bata ay kahanga-hanga ang katatagan. Hangga't may mga kaibigan kaming makakasama, nararamdaman namin na ayos lang kami. Nakita namin na ang ibang mga tao ay may pera, kumakain sa mga restawran at bumibili ng magagandang damit at mga bagay; ito ang mundo na malayo sa sarili naming pamumuhay; ngunit para sa amin ay hindi namin maaabot ito.

Mukhang medyo kakaiba, pero may napakaganda akong mga alaala ng aking kabataan.

KAGULUHAN AT PAG-ABUSO SA SUBSTANSYA

Ang mga adultong nakasama niya ay mga kaibigan at mga barkada ng kanyang ama. Ito ay kapaligiran na inilarawan bilang maraming kaguluhan, pag-abuso sa substansya at hindi pag-aalaga sa mga anak.

"Maraming pagtatalo at pag-aaway sa pagitan ng mga adulto, ngunit natutunan ko na huwag masyadong matakot dito — Pinakikibagayan ko lang ang lahat ng ito. Subalit medyo nag-alala ako na baka mamatay ang aking ama, dahil minsan ay nakita ko siyang may hiringgilya ng heroin sa kanyang braso at naging malayo at mahina siya.

Nalaman ng ina ni Cechell na hindi niya kayang alagaan ang kanyang sariling anak at isang araw ay dumating at kinuha si Cechell ng kanyang lola. Nalaman ng kanyang ama na mas makabubuting lola ni Cechell ang mag-alaga sa kanya.

Glad og energisk barn
Jeg var et glad og energisk barn, og tenkte ikke så mye over hvor ille vi egentlig hadde det.

“Ang aking lola ay ang lahat sa akin. Binigyan niya ako ng tahanan, binihisan ako at tinulungan ako sa araw-araw hangga't kaya niya. Sobrang nananabik ako sa kanya ngayong nakatira ako sa Norway, ngunit sa kabutihang palad ay nakakapag-usap kami sa telepono nang madalas hangga't kaya namin. Napakalaki ng bahagi niya sa aking puso.”

MAPAMARAAN AT POSITIBO

Walang pang edad 30 si Cechell, ngunit nakaranas na siya nang higit sa karamihan na ginagawa natin buong buhay. Walong taong gulang pa lamang siya nang kinailangang humanap ng trabaho ng kanyang ina sa Hong Kong. Ang mga magulang ni Cechell ay hindi kasal at nabuntis ang kanyang ina noong 17 taong gulang pa lamang. Pagkatapos ng maraming taon sa Hong Kong, nakilala niya ang lalaking Norwegian, nagpakasal at lumipat sa Norway. Pagkatapos ay sa wakas ay nakuha niya ang kanyang bata pang anak na babae, na noon ay nakatira kasama ang kanyang lola sa Pilipinas.

“Hindi ko nakita ang aking ina simula noong ako ay sanggol pa. Nang dumating ako sa Norway noong ako ay 14 na taong gulang at iyon ay napakalaking pagbabago. Ang pagsasamang muli kasama ang aking ina, bagong ama, bagong paaralan, bagong lungsod, bagong bansa, bagong wika. Napakalaking transisyon nito, subalit nakaayon akong mabuti. Nagkaroon ako ng mga kaibigan sa paaralan, subalit nakaranas din ng maraming pambu-bully.”

Hindi naging madali na maging kakaiba sa mga bata at mga kabataan. Naramdaman ni Cechell na ito ay sa anyo ng masamang pamumuna tungkol sa kanyang pananamit at hitsura. Mahusay siya sa paaralan at nakakuha ng matataas na marka, subalit na-bully rin siya. Kahit bilang isang adulto, naranasan niya ang hindi kanais-nais, pagtatangi ng lahi na mga insidente. Ngunit ang pagiging mapamaraan at positibong babae ay hindi nagpawala ng kanyang tapang.

Norge var det en enorm overgang
Da Cechell kom til Norge var det en enorm overgang; gjenforening med sin mor, en ny pappa, ny skole, ny by, nytt land, nytt språk.

“Nararamdaman kong mapalad ako na nakatira sa magandang bansang ito at upang magkaroon ng mga oportunidad para sa edukasyon at trabaho. Maaaring labis na masaktan kapag may nampupukol ng masasamang puna sa akin at sumusubok na manakit sa akin dahil mayroon akong ibang pinanggalingan at mukha akong Asyano, pero agad akong nakakabawi; hindi ko hinahayaang masira ang aking sarili.

Subalit ang araw-araw na pagtatangi ng lahi at diskriminasyon ay mga bagay na dapat nating seryosohin. Pinanatili ko ang apelyidong Oftedal kahit na ang aking ina at ang aking ama ay nagdiborsyo pagkaraan ng ilang taon. Akala ko ay magiging madali na makakuha ng trabaho gamit ang apelyidong Norwegian. Hindi naman dapat ganoon, subalit nakaranas ako ng pagtatangi ng lahi sa trabaho at sa pang-araw-araw na pamumuhay.”

- Ako ay totoong-totoo upang maunawaan na hindi lahat ay maaaring mabuhay tulad ng mayroon kami dito sa Norway, ngunit napakatatag ko rin para hindi sumuko.

HEARTS4KIDS

Nagsisikap mabuti si Cechell upang makamit ang mga layunin na itinakda niya para sa kanyang sarili. At siya ay talentado at matalino, na halata kapag nakikipag-usap sa kanya. Ang kanyang pinagmulan bilang isang bata mula sa mga kalye ng malaking lungsod ng Maynila ay nagpalakas ng kanyang loob, at marahil ay mas alam niya ang pinakamahalagang pagpapahalaga sa buhay kaysa sa karamihan sa atin. Ilang taon ang nakaraan, nagsimula siyang magtrabaho bilang assistant sa Bik Bok, at ngayon ay tumaas ang ranggo at naging manager ng Bik Bok store sa Kristiansand.

Interesado siya sa mga damit, ngunit sa kabila ng lahat, pinaka-interesado siya sa pagtulong sa ibang tao. Kaya sinimulan niya ang organisasyon ng rasyon na Hearts4Kids Philippines limang taon na ang nakakaraan. Ang Hearts4Kids Philippines ay nangongolekta ng pera, mga damit at laruan upang tulungan ang mga batang kalye sa mga mahihirap sa Maynila kung saan nagmula si Cechell. Ang Hearts4Kids ay organisasyong kinikilala sa buong mundo.

“- Ang Hearts4Kids Philippines ay ang aking baby, magtatrabaho ako para rito sa buong buhay ko. Maaaring bisitahin ng mga tao ang aming website www.hearts4kids.no at tingnan kung ano ang ginagawa namin. Kailangan namin ang lahat ng suportang aming matatanggap. Ang maliit na tulong mula sa atin na nakatira sa Norway ay makagagawa ng malaking pagbabago sa mga batang mahihirap sa Pilipinas. Halimbawa, ang NOK 100 lamang ay kayang makapagtustos ng pag-aaral sa isang bata sa buong taon. Ang lahat ng kontribusyon ay pinahahalagahan. ”

Hearts4Kids Philippines
Hearts4Kids Philippines er mitt hjertebarn, og det kommer jeg til å bruke resten av livet på.

«DREAMLAND»

Si Cechell ay tumanggap ng maraming pagkilala para sa kanyang ginagawa sa Hearts4Kids. Kinapanayam siya ng mainstream media at isinulat ang mga artikulo sa mga pahayagan; nagdokumentaryo rin tungkol sa kanya na tinawag na "Dreamland”.

“Ngunit ang pinakamagandang bagay sa lahat ay maglakbay pabalik sa Maynila at sa mga kalye na aking kinalakhan. Nakakabagbag ng damdamin na makitang muli ang aking mga dating kaibigan pagkaraan ng maraming taon. Nagyakapan kami at nag-iyakan sa tuwa, pinag-usapan ang tungkol sa mga nakaraan at lahat ng ginawa namin noong mga bata pa kami. Ngunit nakakalungkot din na makita ang mga bagong henerasyon na lumalaki sa kalsada.

Ako ay totoong-totoo upang maunawaan na hindi lahat ay maaaring mabuhay tulad ng mayroon kami dito sa Norway, ngunit napakatatag ko rin para hindi sumuko. Gusto kong magtrabaho at gawin ang lahat ng aking makakaya upang tulungan ang iba na magkaroon ng mas magandang buhay. Nagawang magbago nang kaunti ng aking ama sa nakalipas na taon, at ngayon ay marami siyang naitutulong sa akin sa Hearts4Kids; nag-aayos siya nang kaunti doon.

Ang Norway ang aking tahanan ngayon, at hindi ko nakikita ang aking sarili na bumalik sa Pilipinas upang manirahan. May trabaho ako, kasintahan at buhay sa Norway, at nararamdaman ko na magagawa ko ang pinakamainam sa paninirahan dito at pagtatrabaho sa Hearts4Kids. Ngunit ako ay Filipino tulad ng isang Norwegian, at laging maganda at medyo emosyonal na bumalik doon. Ang simoy ng malaki, mainit na lungsod ng Asyano, ang mga tao, ang pagkain, ang kultura at ang paraan ng pamumuhay ... hindi mo malilimutan ang mga bagay na ito.”

Got a story to share?

Contact us here